×

Bolu-Teknokent HAKKINDA 

Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bölgenin kuruluş amacı, Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, tasarım kalitesini yükseltmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, Ar-Ge yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede Ar-Ge yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.
Bolu-Teknokent 24.12.2009 tarihinde kurulmuş ve 24.04.2011 tarihinde ilk şirketini kabul ederek Abant İzzet Baysal Üniversitesi Şehir Kampüsü yanındaki Teknokent binasında faaliyetine başlamıştır.
Kiralanabilir ofis sayısı  48 olup  binamız  bodrum ve teras ile birlikte 5 katlıdır.
Ofis alanları genelde 24m2 olup  46 m2 ve 100 m2 lik ofislerimiz de bulunmaktadır. 1 adet yönetim kurulu toplantı odası, 1 adet 50 kişilik seminer salonu 2 adet toplantı odası, 1 adet kafeterya salonu , sığınak, depolar ve idari odalar bulunmaktadır.

s2.jpg